அரிகில் பதியே - Arikil Pathiye - Song Lyrics | Oru Murai Vanthu Paarthaya | Malayalamஅரிகில் பதியே இடநெஞ்சில் 
ஆரோ மூழும் ராகம்
மிஷிகள் மொழியும் மதுரம் கினியும் 
நீ யென்னில் ஈனம்
மழையே.. மழையே  (இளவெயிலே)

என் கனவில் அவள் அறியாதே! 
தளிரறியும் புலரிகளில் மஞ்சின் தூவல் வீசி..
மெல்லே ..ஏ…  மெல்லே.. ஏ…

புதுமழையில் மெய் புனரும்… பூவின் மௌனம் 
இதழ் விரியும் ஈ ராவின்.. நிறமோகம் 
மனமறியாதே திரயுகயோ  நீ… எண்டே உள்ளம்

நின்னில் ஞான் மௌனமாய் அலியும் அனுராகம்
நின்னே தொட்டு பூமேட போரும் காற்றாய் நீலே.. 
நின்னோடென்னாய் சேரான் துடிக்கும் மோகம்
மழையே மழையே… பூ மழையே!

அரிகில் பதியே இடநெஞ்சில் 
ஆரோ மூழும் ராகம்
மிஷிகள் மொழியும் மதுரம் கினியும் 
நீ யென்னில் ஈனம்
ஓ..ஓ..

ராவில் பொன் கனவாய் 
சாரேயோடையன்னு
நீரில் நீ வரவா யால் 
என்னில் பூக்காலம்

நீயும் ஞானு மென்னும்
மறுதீரங்கள் தேடி
ஒன்னாய் சேர்ந்னு பாரும்
தேன்கிளிகள் !

நின்னே ஞான் ஏகையில்
தேடுமே சத்யயில்
நின்னிலே கித்துவான் மோகமோடே!

அரிகில் பதியே இடநெஞ்சில்
ஆரோ மூழும் ராகம் 
மிஷிகள் மொழியும் மதுரம் கினியும் நீ யென்னில் ஈனம்
மழையே ஏ...

என் கனவில் அவள் அறியாதே! 
தளிரறியும் புலரிகளில் 
மஞ்சின் தூவல் வீசி..

மெல்லே ..ஏ…  மெல்லே.. ஏ…  ஓ.... 

Movie: Oru Murai Vanthu Paarthaya | Music: Vinu Thomas 
Lyrics: Abhilash Sreedharan, K R Narayanan 
Director: Sajan K Mathew 
Starring: Unni Mukundhan, Sanusha

Comments

Popular posts from this blog

மலரே நின்னே - பிரேமம் |Premam Malare Ninne Kannathirunnal |Tamil Lyrics

வேட்டையன்கள்

‘தீரன் அதிகாரம் ஒன்று’ - ஆப்ரேசன் பவாரியா